มอบทุน3 มอบทุน4 มอบทุน1

 

 

 

 

 

มอบทุน5

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 มูลนิธิมิติใหม่ มอบทุนการศึกษา แก่นิสิตชมรมคริสเตียน มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา เนื่องในวันพิธีไหว้ครู และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ทุน โดยมี คุณสุกัญญา กิจรุ่งโรจน์ รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา