อ.อรัญ บริจาคโลหิต Image21[1]

 

 

 

 

 

 

คริสตจักรมิติใหม่ ร่วมกับกาชาดจังหวัดสงขลาบริจาคโลหิต