IMG_1329

IMG_1322

IMG_1297

IMG_1272

 

 

 

 

IMG_1264

IMG_1257

IMG_1253IMG_1331

 

 

 

 

 

วันที่ 3 ก.พ.2016  อ.อรัญ ตั้งศิริเสถียร นำทีมอาสาสมัครมูลนิธิมิติใหม่ ร่วมโครงการเป็นเกลือ

และแสงสว่างเป็นพรให้กับชุมชนเมืองสงขลา โดยมีโครงการให้บริการตัดผมฟรีร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยอินทนิน

อำเภอหาดใหญ่ บริการตัดผมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแกหลมทราย)  มีเด็กนักเรียนมาใช้บริการ

ประมาณ 100 คน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)