คำถามที่น่าคิด

โอกาสที่ดีที่สุดของมนุษย์เท่าที่เคยมีมาก็คือโอกาสที่จะอธิษฐาน ในเมื่อท่านก็รู้ว่า โอกาสที่ดีเท่าที่เคยมีมาก็คือโอกาสที่จะอธิษฐาน ซึ่งโอกาสนี้เป็นสิทธิที่จะสนทนากับผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในจักรวาล

แล้วทำไมท่านไม่อธิษฐา

ในเมื่อท่านรู้แล้วว่า อำนาจที่มีพลานุภาพมากที่สุดของมนุษย์คือ อำนาจจากการอธิฐาน

แล้วทำไมท่านไม่อธิษฐาน

ในเมื่อท่านก็รู้อยู่ว่า เวลาที่สดชื่นที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือเวลาที่จะอยู่กับพระเจ้าในการอธิษฐาน

แล้วทำไมท่านไม่อธิษฐาน

ในเมื่อท่านก็รู้อยู่แล้วว่า สิ่งที่เป็นความปรารถนาของพระเจ้าอย่างสูงสุดก็คือ การที่จะสนทนากับบรรดาบุตรของพระองค์

แล้วทำไมท่านไม่อธิษฐาน

ในเมื่อท่านรู้แล้วว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่อธิษฐาน

แล้วทำไมท่านไม่อธิษฐาน

ในเมื่อท่านรู้ก็รู้แล้วว่า จะไม่มีการอ่อนเปลี้ยหรือสะดุดสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่กับการอธิษฐาน

แล้วทำไมท่านไม่อธิษฐาน

ในเมื่อท่านก็รู้ว่า ความบาปทั้งจะได้รับการอภัย มลทินทั้งสิ้นจะได้รับการชำระ แลความบกพร่องจะได้รับการแก้ไข เมื่อคนคนนั้นอธิษฐาน

แล้วทำไมท่านไม่อธิษฐาน

ในเมื่อท่านก็รู้แล้วว่า นรกจะอยู่ห่างไกลและซาตานก็จะผละจากผู้ที่อธิษฐาน

แล้วทำไมท่านไม่อธิษฐาน

ในเมื่อท่านก็รู้ว่า สวรรค์จะมาใกล้ท่าน สง่าราศีก็จะสดใสขึ้น สำหรับผู้ที่อธิษฐาน

แล้วทำไมท่านจึงยังไม่ยอมอธิษฐานเล่า

คำตอบจะมา

ภูเขาจะเคลื่อน

หุบเขาจะได้รับการทำให้ราบเรียบ

แม่น้ำจะขวางกั้นท่านไม่ได้

ทางตันจะเป็นทางออก

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

และความฝันจะกลายเป็นความจริง

สำหรับผู้อธิษฐาน

แล้วทำไมท่านไม่อธิษฐาน