ไม่เคยทิ้งกลางคัน

ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่า พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี1:6 )

มีเหตุผลหลายประการที่ดีใจว่า ผมไม่ได้เป็นพระเจ้า หนึ่งในนั้นคือ ผมเป็นพวกที่ชอบริเริ่มโครงการต่างๆแล้วก็ลืมไป ผมทำหลายโครงการแบบครึ่งๆกลางๆ เช่น ต้นแบบจำลองที่เคยทำไว้เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่เมื่อสามปีที่แล้ว ผมบอกกับตัวเองว่าจะทำให้เสร็จในวันนั้นเลย และจะลงมือสร้างอาคารหลังนี้ให้ได้ แต่ว่า…ต้องทาสีที่บางส่วนก่อนเพื่อให้เห็นเด่นชัด ผมก็บอกกับตัวเองว่า”ต้องออกไปซื้อสีก่อน…เดี๋ยวหาเวลาว่างไป” แต่ก็ไม่เคยทำได้ หรือผมทำความสะอาดโต๊ะทำงานจนเกือบใกล้เสร็จ แล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่า”เดี๋ยวมาทำต่อ มีบางเรื่องที่ต้องทำก่อน”

ดีใจไม๊ครับที่พระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนี้?

ลองคิดดู ถ้าพระเจ้ากำลังทำงานของพระองค์ที่ในคุณอยู่ แล้วจู่ๆพระองค์ก็หมดความสนใจ   “เบื่อจังเลยหมอนี่ ไปใส่ใจคนใหม่ๆดีกว่า น่าจะเข็ญไปไม่ไหวแล้ว” แล้วคุณก็ถูกทิ้งให้ห้อยต่องแต่งอยู่กลางอากาศ พระเจ้าทรงอยู่กับเรา ทรงตระหนักถึงทุกสิ่งที่เราทำเพื่อพระองค์ บางครั้งเราทำงานหนักอย่างสัตย์ซื่อในมุมเงียบๆของเราเพื่อพระองค์ แต่ไม่มีใครเคยเห็น ไม่เคยมีใครสนใจ พวกเขาไม่เคยเห็นเลยว่าเราเสียสละทุ่มเทขนาดไหน ไม่เห็นว่าเราตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่ออธิษฐานเผื่อใครบางคน หรือออกไปประกาศแก่ผู้หลงหายอย่างสัตย์ซื่อ ไม่เคยมีใครเห็น แต่พระเยซูทรงเห็น และถ้าเราทำเพื่อพระองค์ เป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุดแล้ว จริงหรือไม่ พระเจ้าจะทรงทำงานที่พระองค์เริ่มต้นไว้ในชีวิตเราให้สำเร็จ ทรงมีแผนการเพื่ออนาคตของเรา สิ่งนี้ไม่พียงแต่วันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ แต่ยังหมายถึงจะทรงทำพระราชกิจเพื่อให้เรา เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นและมากขึ้นในแต่ละวันให้สำเร็จ เรามั่นใจได้ว่า งานที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นไว้ในเราแล้วจะสำเร็จลงแน่นอน

โดย Pastor Greg Lauric