logo

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิมิติใหม่

1  เพื่อสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับ

2  เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้เจ็บป่วยทั่วไป ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นต้น รวมไปถึงการช่วยสงเคราะห์ผู้ได้รับภัยพิบัติจากสาธารณภัยต่างๆ

3  เพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรการกุศลหรือองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ

4  เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีในการสร้างคนให้ดีมีคุณภาพ

5  เพื่อทำนุบำรุงศาสนา บูรณะและปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน

6 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

7  เพื่อดำเนินกิจการและผลงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม หรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

8  เพื่อบริการสวัสดิการสังคมในระดับชุมชนที่หลากหลายตามสภาพภูมิสังคมของชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *